Left Right
Vad gör vi

Vad gör vi

Vi gör det vi heter

Regress har lång erfarenhet inom skadeståndsfrågor och egendomsförsäkring

Regresser
Vi anlitas av försäkringsbolag för utredning och bedömning av att framställa regressanspråk mot skadevållare. Vårt specialområde är regresser som avser översvämningsskador där va-lagen äger tillämpning. Vid tvistigheter åtar vi oss att pröva dessa ärenden i Mark och Miljödomstolen.

Egendomsskador
Vi har hög kompetens när det gäller företagsförsäkring och anlitas både av försäkringsbolag och skadedrabbade försäkringstagare. Främst gäller det större brandskador som berör företagsförsäkring. Vi anlitas också av privatpersoner när det gäller större skador.

Ansvarsskador
Vi anlitas av försäkringsbolag vid utredningskrävande ansvarsskador. Vi har även avtal med försäkringsmäklare, större fastighetsägare, kommuner och regioner där vi för deras talan i försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor.

Övrigt
Vi anlitas som sakkunniga i försäkringstvister
Vi hjälper företag som kommit i tvist med det egna försäkringsbolaget
Vid tvister driver vi processer vid allmän domstol
Vi är godkända som ombud avseende rättsskydd
Vi utför revisionsuppdrag för försäkringsbolag
Vi avlastar försäkringsbolag vid ökad skadefrekvens, omorganisation, sjukfrånvaro etc.
Vi anordnar utbildningar för försäkringsbolag inom skadeståndsrätt