Left Right
Företaget

Företaget

Vägen framåt

Sedan starten har vårt engagemang och kompetens varit riktningsvisare för företaget.

Företaget, Regress AB, startade år 2001 av Jan Wikner i Halmstad. Jan har många års erfarenhet i försäkringsbranschen varav de flesta i ledande befattning. Sedan några år tillbaka är han medlem i SFOS, Svenska Föreningen för oberoende skadeexperter. Genom SFOS har Jan även utnämnts inom FUEDI ELAE (European Loss Adjusting Expert). Medlemskapet ställer krav på kompetens, opartiskhet, sekretess och ansvar.

År 2005 anställdes Martin Nilsson för att ytterligare tillföra kompetens i företaget. Martin är utbildad jurist och civilekonom. Sedan en tid är även Martin medlem i SFOS.

År 2008 bildades Regress HB för att säkerställa en framtida generationsväxling. Som ägare står Jan Wikners och Martin Nilssons respektive aktiebolag. Sedan 2016 ägs Regress HB enbart av Martin Nilssons aktiebolag.

I vårt nätverk ingår företag och specialister som bistår oss i de fall specialkunskap krävs.